coaching bij burn-out en relationele kwesties
Gefeliciteerd, je kunt zo niet doorgaan!

Relatietherapie

Relaties zijn van het leven. Sociale wezens als wij zijn, bestaan wij enkel in verbinding met de wereld om ons heen. Relaties moet gelezen worden in de breedste zin van het woord. Vanzelfsprekend is er de partnerrelatie, maar ook onderlinge relaties in gezinnen, op de werkvloer en binnen vriendschappen verdienen de zelfde zorgvuldige aandacht.

In alle gevallen betreft het de wisselwerking tussen de relatie met onszelf in relatie met de omgeving. Hierbij zijn wij in de relatie met onszelf gevormd door onze geschiedenis. Belangrijke opvattingen in ons gezin van herkomst, intergenerationele patronen en de mate waarin wij goed in onszelf zijn verankerd vormen samen een complex spel van dynamieken die bepalend zijn voor de kwaliteit van onze relaties. 

Binnen relatietherapie gaan we altijd terug in de generaties en kijken we samen hoe een ieder van jullie gevormd is door de geschiedenis en wat de invloed is van deze verhalen op de relatie in het hier en nu. Vaak hebben we als kind geleerd om te gaan met bepaalde moeilijke situaties en die oplossingen komen vaak terug in de huidige relatie. Het gaat hier om oplossingen die toen goed werkten, als kind ben je weerloos en ga je jezelf beschermen. Toch zijn het vaak als volwassene “gedateerde oplossingen” geworden die niet meer dienend zijn aan jou als volwassen mens. Sterker nog, vaak vormen ze een basis voor destructieve patronen.

Wanneer jullie zijn vastgelopen in de relatie zijn het vaak de oude blauwe plekken die met elkaar in strijd zijn. Zij staan het stromen van de liefde in de weg en dit zorgt voor verbittering, verwijdering en verwijt. Door hier aandacht voor te hebben kan de liefde weer gaan stromen en kunnen jullie tot de ontdekking komen dat de relatie het verdient om voortgezet te worden. Ook kan de conclusie volgen dat het beter is de relatie te beëindigen. Om dit in verbinding te doen zonder elkaar stuk te maken is een hele kunst. Ik geloof in goed scheiden, waarmee dat wat er al die tijd wél is geweest recht gedaan wordt en waardoor je beiden als individu kunt groeien en de weg van je bestaan kunt vervolgen.

 
E-mailen
Bellen
LinkedIn